Deratyzacja INSECTUM – Łódź i okolice

Zwalczanie gryzoni

Skutecznie zwalczamy gryzonie poprzez odpowiedni dobór metody i preparatów używanych podczas zabiegu.
Pomagamy w sytuacjach nagłych oraz oferujemy kompleksową ochronę przed gryzoniami przy dłuższej współpracy.

Z jakimi gryzoniami walczymy?

myszy

szczury

Metody i zakres usług:​

OBOWIĄZKOWA AKCJA DERATYZACYJNA W ŁODZI

UCHWAŁA NR XXXI/808/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi

Rozdział 6
Obowiązki dotyczące deratyzacji
§ 23. 1. Deratyzację przeprowadza się na całym obszarze miasta Łodzi, w następujących terminach:
od 15 do 30 kwietnia oraz od 15 do 30 września.
2. Właściciele nieruchomości informują o terminie planowanej deratyzacji, a także zapewniają odpowiednie
oznakowanie miejsc wyłożenia trutek oraz zabezpieczenie przed dostępem do nich dzieci i zwierząt.

TERMINY OBOWIĄZKOWEJ AKCJI DERATYZACYJNEJ  OKREŚLAJĄ ODPOWIEDNIE REGULAMINY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU DLA MIAST, GMIN I POWIATÓW.